ประกาศ เนื่องจากทาง IHC และ Anderson ได้มีการ

ควบรวมกิจการ ลูกค้าของ IHC ทุกท่านตั้งแต่วัน

จันทร์ที่ 4 ธ.ค. 2017 เป็นต้นไป สามารถเข้ารับ

บริการได้ที่สาขาของ Anderson ที่ชิดลม
สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 081-750-5287 และ 02-254-

5350 Line ID: @andersonhair


DERMAL LENS TECHNOLOGY


“The Ultimate Non-Surgical Hair Replacement Technology”

Now, with Dermal Lens, you can stop thinking about your hair problems. Dermal Lens is the BEST and, most importantly, the most NATURAL looking hair replacement solution for male and female hair loss available in the world.

For the first time men and women have a real, non-surgical solution for a profoundly disturbing problem like losing HAIR, which is the one thing that frames the face and shows youthfulness, healthiness and vitality.

You’ll have a full head of natural hair and the style you’ve always dreamed of after your first session. Dermal Lens is endorsed straight from Hollywood and recognized by the International Media as the best non-surgical procedure available today.

Dermal Lens is the choice of athletes, movie stars, Hollywood directors and celebrity stylists. With our leading edge hair loss technologies, IHC procedure is chosen by 10 out of 1000 patients worldwide......


pliselist

Contact us

ชื่อ-นามสกุล (Name):

อีเมล์ (Email) :

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) :

ข้อความถึงเรา (Message) :

รหัสยื่นยัน (Captcha code):

captcha

กรุณากรอกรหัสยืนยันตามที่เห็นข้างบน:
(Please enter the code above)

P.I.M.P Magazine by IHC Vol.20

Download Package